Kanzaki

New Danganronpa V3 NDRV3 1.5" buttons

2.50 USD / In stock.
New Danganronpa V3 NDRV3 Lanyard 1.5" buttons!

I have finished playing the Japanese version of the game, so here's some merch lol

Shuichi Saihara
Kaede Akamatsu
Rantaro Amami
Miu Iruma
Kokichi Ouma
K1-B0 Kiibo
Gonta Gokuhara
Ryoma Hoshi
Angie Yonaga
Tsumugi Shirogane
Korekiyo Shinguji
Himiko Yumeno
Tenko Chabashira
Kirumi Tojo
Kaito Momota
Maki Harukawa

Momodam
Monotaro
Monokid
Monosuke
Monophanie

*Please note that the color of the actual product may vary due to differences in monitors*